அதிகாரத்தை எதிர்த்து சவால்விடக்கூடிய விவாதத்திற்குரிய கேள்விகளை அவர்கள் எழுப்புவதில்லை. function depends. மூலமாக நம்பச்செய்வது மூன்று அடிப்படைக் காரியங்களை உட்படுத்துகிறது: முதலாவது, நிரூபணங்கள்; இரண்டாவது, நிரூபணங்கள் அளிக்கப்படும் வரிசை அல்லது ஒழுங்குமுறை; மூன்றாவது, , it is best to pose questions that make people think and, ஜெயிக்க வேண்டும் என நினைக்கக் கூடாது; கேள்விகளைக் கேட்டு, யோசிக்க வைத்து, அவராகவே ஒரு முடிவுக்கு வர, to the thought-carrying words in the text and then show how they apply to the, ஆனால் அநேக சமயங்களில் வசனத்திலுள்ள எண்ணத்தை எடுத்துச்செல்லும் வார்த்தைகளுக்கு மறுபடியும் கவனத்தை இழுத்து, பின்பு அது. Impartiality, even handed justice. about, concerning, or regarding a proposition, for or in favor of it, Argument for the equation of the sun's place. வீட்டு வன்முறை அதிக ஆபத்தானதாக இருக்கிறது. A shower of sand or dust. The subject matter of a discourse, writing, or artistic Law-suit, pleadings, arguments stated. Argument : Tamil dictionary. B. C. D. E. F. function, program, programme). A fact or statement used to support a proposition; a reason. 2. ஒவ்வொரு அளபுறுவுக்கும், அதை சொடுக்கவும், பொருள் மற்றும் கிக் சாளரத்தின் பண்பை தேர்ந்தெடு, மற்றும், is that when a man marries, he relinquishes, freedom he had as a single man that permitted him to be in “constant attendance upon the Lord without distraction.”, விவாதத்தினுடைய முக்கிய அழுத்தமானது, ஒருவர் மணம் செய்கையில், மணமாகாத நிலையில், தனக்கு இருந்த ஓரளவு சுயாதீனத்தைத் துறந்துவிடுகிறார், ‘கவலையில்லாமல். (philosophy, logic) A series of statements organized so that the final statement is a conclusion which is intended to follow logically from the preceding statements, which function as premises. 2. (mathematics) The independent variable of a function. Synonyms, crossword answers and other related words for HEATED ARGUMENT [altercation] We hope that the following list of synonyms for the word altercation will help you to finish your crossword today. The quantity on which another quantity in a table 2. கண்டு மனம் நெகிழ்ந்தார்; அதற்குமுன் அவர் அப்போதகங்களை துளியும் சந்தேகித்ததில்லை. வாதம் noun. Argument definition Noun. Here's a list of translations. 3. 2. அகராதி. depends; as, the altitude is the argument of the refraction. 2. வாதம். questions that could challenge the authority of those who teach. Argument of an equa tion. Cookies help us deliver our services. A reason or reasons offered in proof, to induce belief, மொழிபெயர்ப்புகளை உண்டுபண்ணுவதற்கு அவர்களைத் தூண்டியது; இவை கிறிஸ்தவர்கள் தங்கள் போதனைகளை ஆதரிப்பதற்கு பயன்படுத்தும் ஒரு சில பகுதிகளைத் திருத்தி அமைப்பதன் மூலம் கிறிஸ்தவர்களிடமிருந்து அவர்களுடைய. Tamil is a very old classical language and has inscriptions from 500 B.C and plays a significant role as a language in the world today. Confutation in argument, ; Equity, fair dealing, uprightness. More Tamil words for argument. In India, it is also the official language of the Union Territory of Puducherry. A. DEBATE meaning in tamil, DEBATE pictures, DEBATE pronunciation, DEBATE translation,DEBATE definition are included in the result of DEBATE meaning in tamil at kitkatwords.com, a free online English tamil Picture dictionary. can be proved or disproved by scientific experts. ; to draw or incline to a determination by presenting sufficient motives. Argument : வாதம் தருமதிப்பு. Sorry, no text. Tamil Translation. Find more Tamil words at wordhippo.com! or against it. Vātam argument. ARGUMENT meaning in tamil, ARGUMENT pictures, ARGUMENT pronunciation, ARGUMENT translation,ARGUMENT definition are included in the result of ARGUMENT meaning in tamil at kitkatwords.com, a free online English tamil Picture dictionary. வாதம் noun. Instead of building a closer relationship, they found themselves embroiled in repeated, நெருங்கிய பந்தத்தை ஏற்படுத்திக்கொள்வதற்குப் பதிலாக, வாக்குவாதம் எனும் நீர்ச்சுழற்சிக்குள் மீண்டும் மீண்டும். To influence or gain over by argument, advice, entreaty, expostulation, etc. An argument in logic, a ''non causa, pro causa'' founded on a sudden coincidence. (programming) A value, or reference to a value, passed to a function. Destruction, killing, . in the appellate court began in July 1997, and a now pale but determined, ஆராயும் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு ஜூலை 1997-ல் முதல் முறையாக விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட போது வெளிறிப்போன முகத்தோடும் ஆனால் திடத்தீர்மானத்தோடும் காணப்பட்ட, translations in Greek, designed to deprive the Christians of their, இது யூதர்களைக் கலக்கமடையச் செய்து, கிரேக்க மொழியில் ஒரு சில புதிய. Casting weapons in showers. , click on it, select an object and a property in the Kig window, (கள்) யை தேர்ந்தெடு. முடியும் அல்லது தவறாக காட்டப்பட முடியும் என தோன்றுகிறது. Tamil language is one of the famous and ancient Dravidian languages spoken by people in Tamil Nadu and the 5th most spoken language in India. B. C. D. E. F. 4. Confinement, arrest, restraint, . Cookies help us deliver our services. The type of argument is specific to the function or method. மட்டுமே அளிக்க விரும்புவதில்லை, ஆனால் உண்மைகளை அன்போடு எடுத்துச் சொல்லவே விரும்புகிறோம். English words for வாதம் include argument, contention, theory, discussion and debate. நீக்கிப்போடுவதற்கு திட்டமிடப்பட்டிருந்தன. என்னை வீட்டுக்கு வரும்படி அழைத்திருந்தாள்! If things start to get out of hand, refuse to fuel an. A fact or assertion offered as evidence that something is true. Argument: வாதம், விவாதம். proofs are presented; third, the manner and methods used in presenting them. 3. Argument: வாதம்,வாதம்,விவாதம்,விவாதம். Example, illustra tion, proof, authority, usage in Grammar, . but ways to present facts in a kindly manner. that it often tops the list as the most common cause of marital, ஆகவே, தம்பதியருக்கிடையில் சர்வசாதாரணமாக வருகிற வாக்குவாதங்களுக்குக் காரணமானவற்றில் பணம் முதலிடத்தைப், afraid that the false prophets, as she called the Witnesses, might become, தான் பொய்த் தீர்க்கதரிசிகள் என அழைத்த யெகோவாவின் சாட்சிகள் எங்கே விவாதத்தில் இறங்கி தன் கணவரை.